fbpx

Drawdown là gì? Tầm quan trọng của Drawdown trong forex

Chỉ tiêu drawdown là gì, nó có thực sự đánh giá hiệu quả hoạt động của một tài khoản và hỗ trợ các trader lựa chọn công cụ giao dịch trên thị trường Forex hay không? Thông số này giúp các nhà đầu tư quản trị rủi ro như thế nào, các bước áp dụng ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Thông số drawdown hỗ trợ các trader như thế nào?
Thông số drawdown hỗ trợ các trader như thế nào?

Drawdown là gì?

Khái niệm Drawdown

Bạn có thể hiểu đơn giản drawdown thể hiện mức độ biến động đi xuống của một tài khoản trong giai đoạn đầu tư nhất định. Đây được xem như một chỉ tiêu đại diện cho rủi ro – một yếu tố quan trọng luôn được các nhà đầu tư quan tâm trong giao dịch forex. Trong đó đại lượng được drawdown đo lường chính là sự sụt giảm của nguồn vốn đầu tư.

Bản chất của chỉ tiêu drawdown là gì?
Bản chất của chỉ tiêu drawdown là gì?

Drawdown thường xuất hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm và được gọi là tỷ lệ drawdown. Tỷ lệ drawdown được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến trong thị trường forex và được tính bằng khoảng cách từ đỉnh cao nhất của nguồn vốn đến đáy của nó trong một khoảng thời gian xác định.

Tỷ lệ drawdown = (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn trong tính toán

Thực chất trong tính toán, chúng ta sẽ xác định tỷ lệ drawdown = (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn là để có được một tỷ lệ dương phần trăm dương. Tuy nhiên, người ta lại muốn thể hiện đúng bản chất của chỉ tiêu đại diện rủi ro drawdown về “mức sụt giảm vốn”, vì vậy trong công thức tính sẽ được để là (đáy vốn – đỉnh vốn). 

Ví dụ cụ thể về cách tính tỷ lệ drawdown của một tài khoản

Giả sử ban đầu tài khoản của bạn có số vốn đầu tư là 1,000$. Sau khoảng thời gian 3 tháng liên tiếp chịu thua lỗ, tài khoản lúc này chỉ còn lại 600$. 4 tháng tiếp theo, tài khoản khởi sắc và được cải thiện so với lúc trước, bạn nhận về một khoảng lợi nhuận cao, giúp số dư lúc này chạm mức 1,400$. Tuy nhiên trong 2 tháng kế bạn lại chịu thua lỗ nhiều , khiến tài khoản chỉ còn 800$. Kết thúc năm đầu tư này, tài khoản được cải thiện và có được 1,200$.

Các lệnh trong một giao dịch của tài khoản
Các lệnh trong một giao dịch của tài khoản

Trong ví dụ này, ở 3 tháng đầu tiên của quá trình đầu tư tài khoản đã tạo đáy lần đầu tiên tại 600$, đỉnh là balance lần đầu bằng 1,000$. Vậy số tiền mà tài khoản đã sụt giảm trong giai đoạn này là 1,000 – 600 = 400$, với tỷ lệ drawdown là 400/1000 = 40%.

Trong giai đoạn 4 tháng kế tiếp, tài khoản có những cải thiện với một khoảng lợi nhuận mới tạo ra đỉnh cao nhất của nguồn vốn trong thời điểm được xét. Tuy nhiên, drawdown vẫn như cũ và chưa có sự thay đổi do tài khoản vẫn chưa tạo được phần đáy tiếp theo sau lần tạo đỉnh đó.

Kế đến, đáy mới được tạo bằng 800% với mức sụt giảm nguồn vốn là 600$ và tỷ lệ drawdown được xác định bằng 42.86%. Sau thời kỳ này, nếu balance của tài khoản vẫn duy trì mức dao động trong biên độ của đỉnh là 1,400$ với đáy bằng 800$ thì drawdown vẫn sẽ như cũ và không có sự thay đổi.

Xem thêm: Swap là gì? Phí Swap tại các sàn Forex.

Drawdown gồm những loại nào và cách tính toán ra sao?

Drawdown được hiểu là mức sụt giảm của nguồn vốn trong một khoảng thời gian xác định, nhưng chỉ tiêu này lại có đến 3 cách tính riêng biệt với những ý nghĩa khác nhau, thể hiện mức độ rủi ro nhất định của tài khoản giao dịch. Phần tiếp theo của bài viết sẽ cung cấp thông tin về 3 loại drawdown này và cách thức xác định chúng.

Giá trị Absolute Drawdown

Absolute Drawdown là số tiền thua lỗ với mức sụt giảm lớn nhất của tài khoản so với nguồn vốn có được ban đầu trong một khoảng thời gian đầu tư nhất định. Absolute Drawdown được xác định bằng khoảng cách từ phần đáy thấp nhất của nguồn vốn trong quá trình đầu tư đến số tiền ban đầu có trong tài khoản giao dịch. Giá trị này sẽ cho kết quả là một con số tuyệt đối thay vì thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

Giá trị Abs Drawdown của một giao dịch
Giá trị Abs Drawdown của một giao dịch

Absolute Drawdown của một tài khoản chỉ biến động khi số tiền trong tài khoản tạo đáy thấp hơn những đáy trước đó. Giá trị Absolute Drawdown thể hiện khoảng thua lỗ cao nhất tính từ thời điểm ban đầu đến hiện tại. Khi chỉ tiêu này có giá trị càng tăng thì mức thua lỗ của tài khoản càng cao.

Giá trị Maximum Drawdown

Giá trị Maximum Drawdown (MDD) là số tiền thua lỗ của tài khoản được tính từ điểm cao nhất của vốn đến phần đáy vốn thấp nhất tiếp theo. Tức là phần đáy vốn thấp nhất được nói đến phải xuất hiện ngay sau khi nguồn vốn chạm đỉnh cao nhất từng có được của tài khoản.

Chỉ tiêu Maximum Drawdown đóng vai trò quan trọng trong một giao dịch
Chỉ tiêu Maximum Drawdown đóng vai trò quan trọng trong một giao dịch

Chỉ tiêu này sẽ không được ghi nhận lại cho đến khi balance của tài khoản có sự thay đổi với những biến động vượt ra ngoài phạm vi của điểm cao nhất và đáy thấp nhất của nguồn vốn.

Trong biểu đồ trên, balance tài khoản tạo đỉnh vốn cao nhất tại mức 150$ với đáy thấp nhất sau lần chạm đỉnh đó là 75$, vậy giá trị Maximum Drawdown là 150 – 75 = 75$. Kế đến, đường balance liên tục tạo ra những sự thay đổi nhưng vẫn chưa dao động ra khỏi giới hạn đó nên giá trị Maximum Drawdown lúc này vẫn bằng 75$. Cuối cùng, khi balance tạo một đáy mới có giá trị thấp hơn thì chỉ tiêu drawdown có sự thay đổi. Maximum Drawdown lúc này được tính bằng 150 – 40 = 110$ (đỉnh vốn cao nhất là 150$ với đáy vốn thấp nhất bằng 40$).

Chỉ tiêu này thể hiện được khoản tiền thua lỗ cao nhất của tài khoản giao dịch trong suốt quá trình đầu tư, nên nó đo lường mức độ rủi ro cụ thể và cao hơn so với giá trị Absolute Drawdown.

Giá trị Relative Drawdown

Relative Drawdown chính là Maximum Drawdown dưới dạng tỷ lệ phần trăm, được tính bằng cách lấy giá trị Maximum Drawdown chia cho đỉnh cao nhất của vốn. Relative Drawdown mang đến cái nhìn trực quan với một tỷ lệ phần trăm thua lỗ cụ thể, giúp bạn dễ dàng hình dung mức độ rủi ro của tài khoản giao dịch so với khi nhìn vào một con số tuyệt đối.

Cách ghi nhận Absolute Drawdown và Maximum Drawdown trong tài khoản giao dịch

Sự thay đổi của nguồn vốn ban đầu trong quá trình đầu tư
Sự thay đổi của nguồn vốn ban đầu trong quá trình đầu tư

Giả sử nguồn vốn ban đầu là 100$.

 • Lệnh 1: thua lỗ 15$, đường balance giảm còn 85$.

Vậy Absolute Drawdown tại thời điểm này là 100 – 85 = 15$ và Maximum Drawdown cũng bằng 15$.

 • Lệnh 2: tài khoản cải thiện, lời 30$ và balance tăng dần lên mức 115$.

Cả 2 chỉ tiêu drawdown này đều giữ nguyên, chưa có sự thay đổi và đang ở mức 15$ vì nó chỉ ghi nhận số tiền sụt giảm thay vì gia tăng.

 • Lệnh 3: lỗ mất 55$, đường balance giảm xuống chạm điểm 60$.

Tại giai đoạn này, cả Absolute Drawdown và Maximum Drawdown đều được ghi nhận. Cụ thể, Absolute Drawdown là 100 – 60 = 40$ (so đáy thấp nhất tiếp theo bằng 60$, số vốn ban đầu là 100$). Giá trị Maximum Drawdown bằng 115 – 60 = 55$, hay 47.8% (đỉnh vốn cao nhất bằng 115$ và đáy vốn thấp nhất tiếp sau đó là 60$).

 • Lệnh 4: thắng 40$, đường balance tăng lên thành 90$. 

Cả 2 chỉ tiêu đang xét giữ nguyên giá trị và không thay đổi.

 • Lệnh 5: thua lỗ 40$, đường balance di chuyển xuống mức 50$.

Absolute Drawdown trong giai đoạn này được ghi nhận lại thành 50$ và Maximum Drawdown cũng thay đổi còn 65% (hay 56.5%, nghĩa là vẫn so với đỉnh vốn cao nhất 115$).

Tại thời điểm đang xét, đỉnh vốn cao nhất tài khoản tạo được là 115$ và đáy vốn thấp nhất có được bằng 50$. Từ đó, thấy được Absolute Drawdown chỉ thay đổi khi balance tạo được đáy mới thấp hơn. Còn Maximum Drawdown thay đổi khi đường balance dao động ra ngoài giới hạn hiện tại.

Xem thêm: Gap là gì? Cách giao dịch với GAP hiệu quả.

Có thể theo dõi drawdown trong phần mềm MT4 như thế nào?

Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cách theo dõi chỉ tiêu drawdown trong phần mềm MT4. Trên MT4, bạn sẽ thấy khung Terminal, hãy mở tab Account History. Lúc này, màn hình sẽ hiện lên tất cả các lệnh đã được đóng lại trong quá khứ, bạn hãy click chuột phải vào bất kỳ dòng lệnh vào và chọn Save as Detailed Report.

Kế đến, một báo cáo sẽ được lưu về máy tính của bạn và tự động mở lên.

Lưu ý: trong MT4, các trader không thích dùng đường balance để tính toán drawdown, vì cách này không thể hiện được đúng những bản chất của chỉ tiêu drawdown. tức là không thể hiện được chính xác mức độ rủi ro của tài khoản. Thay vào đó, họ thường tính toán dựa vào số dư tức thời equity.

Có thể hiểu đơn giản như sau: nếu dùng balance để tính toán, hệ thống chỉ ghi nhận các chỉ tiêu drawdown khi tất cả các lệnh đã được đóng. Trong khi với equity, chỉ tiêu này sẽ được ghi nhận liên tục ngay khi các lệnh đang chạy. Có thể thấy nó thể hiện mức độ rủi ro của tài khoản một cách liên tục trong suốt quá trình thực hiện giao dịch.

Ví dụ cụ thể: đường balance ban đầu bằng 100$, lệnh lúc đầu thắng 30$ nhưng lại thua lỗ 70$ và được đóng lệnh với số tiền thua lỗ lúc này là 20$. Nếu áp dụng tính theo balance thì Maximum Drawdown bằng 20$, trong khi dựa vào equity thì phải là 53.8% (đỉnh vốn 130$, đáy vốn 60$). Tỷ lệ thua lỗ tối đa 53.8% mới thể hiện một cách chính xác mức độ rủi ro cao nhất của tài khoản.

Tỷ lệ drawdown có những ý nghĩa như thế nào trong giao dịch forex?

Khi thực hiện đầu tư trên thị trường forex, các trader không thể chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn phải chú ý đến mức độ rủi ro của tài khoản. Để có được một hệ thống giao dịch tốt với hiệu quả cao thì phải giảm thiểu tỷ lệ rủi ro và đáp ứng mức lợi nhuận tốt. Trong đó drawdown là một trợ thủ đắc lực trong việc xác định mức độ rủi ro của tài khoản. Vậy drawdown có thể mang lại những hiệu quả gì?

Drawdown và những vai trò quan trọng trong các giao dịch
Drawdown và những vai trò quan trọng trong các giao dịch

Drawdown giúp quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả

Có thể nói, việc thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu drawdown là một việc làm cần thiết để quản lý nguồn vốn và kiểm soát các rủi ro có thể gặp phải một cách hiệu quả. Chỉ tiêu drawdown báo hiệu tình trạng của hệ thống giao dịch, giúp các trader có cái nhìn khách quan về tình hình giao dịch hiện tại.

 • Nếu tỷ lệ drawdown của bạn có giá trị thấp, tức là việc giao dịch của bạn đang diễn ra ổn định và có xu hướng tốt lên trong dài hạn. Việc cần làm là hãy tiếp tục phát huy tính hiệu quả của chỉ tiêu này bằng cách tăng lợi nhuận cho từng giao dịch.
 • Trong trường hợp ngược lại, khi tỷ lệ drawdown tăng cao sẽ thể hiện giao dịch của bạn đang có mức rủi ro khá cao, nguy cơ thua lỗ dẫn đến cháy tài khoản là rất lớn. Bạn cần dừng lại và rà soát các lệnh, kết hợp điều chỉnh các chiến lược sao cho hợp lý hơn, giảm thiểu tối đa mức độ sụt giảm và cố gắng bảo toàn số vốn.

Drawdown cung cấp sự lựa chọn tối ưu

Ngoài việc hỗ trợ các nhà đầu tư quản lý nguồn vốn của mình hiệu quả, chỉ tiêu drawdown còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các trader lựa chọn tài khoản trong copy trade hoặc các robot giao dịch tự động.

Các bạn nên cân nhắc đến chỉ tiêu drawdown khi muốn mua hay sử dụng một robot giao dịch tự động, hoặc một tín hiệu forex nào đó. Bên cạnh những tỷ suất sinh lợi bạn được nhận từ hệ thống trên thì drawdown là một yếu tố cần được cân nhắc thận trọng. Nếu một Eas có tỷ suất sinh lợi trung bình là 30% mỗi tháng, nhưng giá trị Relative Drawdown lại lên tới 65% thì các bạn cần cẩn thận. Với những thông số như trên, thì EAs này không phải là một lựa chọn tối ưu vì nó sở hữu một mức độ rủi ro khá cao.

Tương tự như thế, khi bạn muốn lựa chọn một tài khoản master để hỗ trợ sao chép các giao dịch, bên cạnh việc cân nhắc các lợi nhuận hay tỷ lệ thắng và những chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư đó dùng, thì các bạn cần xem xét thật kỹ chỉ tiêu drawdown.

Drawdown hỗ trợ quản lý nguồn vốn hiệu quả
Drawdown hỗ trợ quản lý nguồn vốn hiệu quả

Drawdown giúp tìm ra người thắng cuộc

Không những thế, chỉ tiêu drawdown còn là một điều kiện quan trọng, giúp đánh giá độ ổn định của tài khoản và xác định người thắng cuộc trong các cuộc thi forex. Các trader phải duy trì độ gia tăng của nguồn vốn ở mức cao nhất, đồng thời phải đảm bảo rằng tỷ lệ drawdown tối đa (Maximum Drawdown) luôn được kiểm soát ở mức thấp nhất.

Xem thêm: TimeFrame là gì? Cách chọn TimeFrame để giao dịch hiệu quả.

Vậy tỷ lệ drawdown bao nhiêu thì được xem là tốt?

Trong 3 chỉ tiêu drawdown thì Maximum Drawdown hay Relative Drawdown là chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh mức sụt giảm tối đa của tài khoản. Vậy Maximum Drawdown bao nhiêu thì tài khoản đang có những giao dịch tốt?

Lời giải chính xác nhất cho câu hỏi này chỉ có thể là “Maximum Drawdown càng thấp càng tốt”. Chỉ tiêu này càng thấp thì rủi ro cháy tài khoản càng nhỏ.

Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường forex luôn tiềm ẩn những rủi ro và các nhà đầu tư không thể thu lời mãi. Gặp phải tình trạng thua lỗ là điều chắc chắn xảy ra, dù cho đó là một trader chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm. do đó, Maximum Drawdown của các nhà đầu tư luôn là một tỷ lệ lớn hơn 0%.

Bên cạnh đó, không có một tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn nào để xác định tài khoản của bạn đang có drawdown tốt. Nhưng thông thường, các chuyên gia và nhà phân tích tài chính sẽ lấy mốc 20% để xác định mức độ rủi ro của một tài khoản. Nghĩa là bạn cần thiết lập hệ thống giao dịch đảm bảo Maximum Drawdown không vượt quá 20%.

Giả sử tài khoản của bạn thua lỗ 20% thì bạn cần tăng trưởng lợi nhuận lên 25% trên số vốn còn lại để có thể bảo toàn nguồn vốn ban đầu. Tương tự nếu tỷ lệ thua là 80% thì phần trăm thắng bắt buộc để bảo toàn vốn là 400%. Chỉ tiêu Maximum Drawdown càng cao thì càng khó hoàn vốn.

Tỷ lệ drawdown dưới 20% cho thấy một hệ thống giao dịch ổn định
Tỷ lệ drawdown dưới 20% cho thấy một hệ thống giao dịch ổn định

4 bước kiểm soát mức drawdown trong giao dịch forex

Bước 1: Hạn chế mức độ rủi ro của tài khoản

Như đã đề cập ở phần trên của bài viết, việc thua lỗ trong trading là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên các nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ rủi ro này ở mức thấp nhất, có thể là 1% tài khoản, 2% hay 3%, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người.Trong đó quy tắc 1% rủi ro sẽ sẽ là một trợ thủ đắc lực.

Nếu bạn đang trong trường hợp thua lỗ 30 lệnh liên tiếp thì bạn chỉ mới chịu mức lỗ 30% của tài khoản. Còn nếu mỗi lệnh bạn để thua 10% thì sau khi lệnh thứ 10 kết thúc, tài khoản của bạn cháy!

Do đó, với các trader mới gia nhập vào thị trường forex có mức vốn nhỏ đừng nên tham lam và vội vàng sử dụng tỷ lệ đòn bẩy nhiều. Khi thực hiện giao dịch thì nên trade một khối lượng nhỏ như 0.01 lot trước, quan trọng là hãy dùng lệnh Stop Loss. 

Bước 2: Giảm thiểu rủi ro khi trên đà thua lỗ

Trong giai đoạn này, chúng ta cố gắng giảm thiểu số tiền thua lỗ khi tài khoản vẫn tiếp tục bị thua lỗ. Ví dụ cụ thể về cách giảm thiểu rủi ro này như sau:

 • Tài khoản đang sở hữu 1,000$. Bạn đặt tỷ lệ chấp nhận rủi ro là 5%, nghĩa là lệnh của bạn lỗ 100$ là sẽ cắt.
 • Tài khoản lúc này còn lại 900$. Bạn tiếp tục đặt một tỷ lệ rủi ro thấp hơn là 2% trên tài khoản hiện tại. Trong giai đoạn này, nếu lệnh lỗ 900 x 2% = 18$ thì ta phải cắt. 
 • Trong lần này, tài khoản đang có 882$, nếu tiếp tục thua lỗ thì sẽ còn 864.36$. Vậy trong lệnh này, nếu duy trì tỷ lệ rủi ro là 2% thì bạn chỉ mất 17.64$.
 • Và theo cách này, số tiền thua lỗ sẽ giảm dần, thấp dần…thay vì mất 100$ cho mỗi lệnh như bước 1.

Bước 3: Đặt một giới hạn thua lỗ cho phép của mỗi giao dịch

Thay vì chờ đợi may mắn thì bạn nên chủ động kiểm soát hạn mức thua lỗ của mình. Tức là hãy đặt ra một mức thua bạn có thể chấp nhận được, và ngay khi tài khoản chạm mốc thiệt hại đó, bạn cần dừng ngay các giao dịch và xem xét lại các chiến lược của mình. Tuy nhiên, việc đặt ra một tỷ lệ bao nhiêu phụ thuộc vào cách trade của mỗi người.

Bước 4: Hãy tạm dừng giao dịch khi thua quá nhiều

Khi việc thua lỗ diễn ra liên tục trong khoảng thời gian dài, việc bạn cần làm là hãy tạm nghỉ và xem xét lại quá trình giao dịch của mình. Lúc này, bạn hãy học hỏi nhiều hơn và tìm ra nguyên nhân khiến mình liên tục thua lỗ, hãy thử áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro trong đầu tư của mình nhé!

Hy vọng những thông tin được chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu được chỉ tiêu drawdown là gì cũng như bản chất của nó và cách kiểm soát mức drawdown. Từ đó, lên chiến lược quản lý nguồn vốn hiệu quả, giảm thiểu tối đa mức độ rủi ro cho tài khoản.

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời