fbpx

Free Margin là gì? Làm sao để sử dụng Free Margin hiệu quả?

Bạn đã biết Free Margin là gì hay chưa? Nó có gây ảnh hưởng hay có xảy ra rủi ro gì cho tài khoản của các nhà đầu tư khi ứng dụng nó hay không? Và nếu chúng ta quá lạm dụng về Margin thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Để giải đáp được những thắc mắc trên các bạn hãy theo dõi ngay bài viết của TraderForex về Free Margin là gì? Cách kết hợp giữa Margin và Equity hoặc cách dùng Balance để hạn chế rủi ro cho tài khoản giao dịch.

Free Margin có nghĩa là gì?
Free Margin có nghĩa là gì?

Số dư ký quỹ là gì? (Free Margin)

Free Margin là gì? Hãy theo dõi chia sẻ dưới đây của TraderForex.

Free Margin hay còn được gọi là số dư ký quỹ, nó là số tiền chưa đóng bằng và cũng chưa chuyển vô Used Margin (tiền đã sử dụng) tại tài khoản tiến hành giao dịch của khách hàng. Đối với số tiền còn dư lại cho ký quỹ thì bạn sẽ biết được có tiếp tục khớp lệnh thực hiện giao dịch nữa hay là không. 

Used Margin là tổng tiền ký quỹ cần phải được đảm bảo để duy trì các vị thế mở.

Free Margin là sự chênh lệch của vốn chủ sở hữu với ký quỹ đang dùng. Margin được xem là số tiền để sẵn sàng thực hiện các giao dịch mới.

Nếu Free Margin có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì đồng nghĩa với việc bạn không thể thực hiện thêm giao dịch nào, nếu số dư ký quỹ <= 0 thì các Trader Sẽ cần chuẩn bị để đối mặt với trạng thái Margin Call/ Stop Out. 

Cách tính Free Margin

Để tính được Free Margin chúng ta có thể thực hiện như sau:

Free Margin = Equity – Used Margin ( Số dư ký quỹ = Số vốn chủ sở hữu – quỹ đang dùng)

Nếu các vị thế đang mở của bạn đang có lợi nhuận thì lúc này vốn chủ sở hữu sẽ được tăng lên, tức là số dư ký quỹ của bạn cũng sẽ tăng lên. Trường hợp này là Floating profits hay còn được gọi là lợi nhuận thả nổi sẽ giúp gia tăng vốn chủ sở hữu đồng thời cũng làm tăng Free Margin. 

Nhưng nếu các vị thế mà bạn đang mở bị thua lỗ, sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, chính vì thế mà số dư ký quỹ Free Margin cũng sẽ bị giảm xuống. Trường hợp này là Floating losses hay còn được gọi là khoản lỗ thả nổi làm cho vốn chủ sở hữu giảm đi và khiến cho số dư ký quãy bị giảm xuống. 

* Trong trường hợp bạn không thực hiện giao dịch mở nào thì Free Margin sẽ được thực hiện ra sao? Ví dụ bạn có 1000 USD tại tài khoản của mình và không có vị thế được mở, vậy lúc này số dư ký quỹ sẽ được xác định bằng cách:

Bước 1: Tính số vốn chủ sở hữu.

Khi không có vị thế nào đang mở thì chúng ta có thể dễ dàng xác định vốn chủ sở hữu bằng cách:

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản hiện có + khoản lãi/ lỗ thả nổi hay 

Equity = Account Balance + Floating profits/ Floating losses

Lúc này sẽ tương ứng với 1000 = 1000 + 0 = 1000 USD

Lúc này số dư của tài khoản cũng chính bằng số vốn chủ sở hữu vì không có lợi nhuận và lỗ thả nổi.

Bước 2: Xác định Free Margin

Tính Free Margin khi không mở vị thế
Tính Free Margin khi không mở vị thế

Lúc này Free Margin cũng sẽ bằng với Equity có giá trị vì 1000 =1000 – 0 ( USD)

Nếu bạn không có bất kỳ một vị thế nào đang mở thì các giá trị Vốn chủ sở hữu, Free Margin sẽ bằng với số dư tài khoản của bạn.

* Khi bạn mua USD/ JPY với số dư của tài khoản là 1000 USD thì bạn có thể xác định các giá trị như sau:

Tính Free Margin khi mở vị thế
Tính Free Margin khi mở vị thế

Bước 1: Yêu cầu ký quỹ ( Required Margin)

Bạn mua cặp tiền tệ USD/ JPY trị giá 1 mini lot tướng ứng với 10.000 đơn vị và có yêu cầu ký quỹ là 4% thì số tiền ký quỹ bạn cần phải đáp ứng sẽ được tính:

Ký quỹ yêu cầu = 10.000 x 0.04 = 400 USD

400 USD chính là số ký quỹ bắt buộc bạn cần phải có.

Xác định Required Margin
Xác định Required Margin

Bước 2: Xác định Used Margin

Khi bạn chỉ có duy nhất thực hiện mua USD/ JPY và hông mở vị thế nào khác thì giá trị Used Margin bằng với Required Margin.

 Xác định Used Margin
Xác định Used Margin

Bước 3: Xác định Equity

Chúng ta sẽ giả định rằng mức giá di chuyển nhẹ theo hướng có lợi dành cho nhà đầu tư và vị thế của họ tại mức hòa vốn tức là Floating P/L bằng 0 USD, vốn chủ sở hữu lúc này bằng 1000 + 0 + 1000 USD.

Vậy vốn chủ sở hữu có trong tài khoản giao dịch sẽ bằng 1000 USD.

Xác định Equity
Xác định Equity

Bước 4: Xác định Free Margin

Khi đã xác định được Equity và Used Margin thì Free Margin sẽ được xác định nhanh chóng bằng 1000 – 400= 600 USD. 

Xác định Free Margin
Xác định Free Margin

Free Margin thay đổi khi nào?

Số tiền ký quỹ Free Margin sẽ được thay đổi theo 2 hướng:

  • Thứ nhất là tăng lên, nếu các lệnh đang chờ có lợi nhuận thả nổi thì tức Floating P/L lớn hơn 0 thì nhà giao dịch đang có lợi.
  • Thứ hai là giảm xuống, nếu các lệnh đang chờ bị mức lỗ thả nổi thì tức Floating P/L nhỏ hơn 0 thì nhà giao dịch đang thua lỗ.

Nguyên nhân: 

Free Margin = Equity – Used Margin

Equity = Balance + Floating Profits/ losses

Qua đó chúng ta có thể xác định Free Margin mà không cần Equity:

Free Margin = Balance + Floating Profits/ losses – Used Margin

Tính số dư ký quỹ thực tế

Vậy Trên thực tế cách tính Free margin là gì?

*Khi không thực hiện các giao dịch có binance = 10.000 USD và không có lệnh mở.

Bước 1: xác định Equity và Floating Profits/ losses

Khi không tiến hành mở vị thế mua tức là Floating Profits/ losses = 0

Lúc nay Equity = Balance + Floating Profits/ losses = 10.000 + 0= 10.000 USD

Bước 2: Xác định Used Margin

Khi không mở vị thế mua tức là Used Margin = 0

Bước 3: Xác định Free Margin

Xác định Free Margin theo thực tế
Xác định Free Margin theo thực tế

Free Margin = Equity – Used Margin = 10.000 – 0 = 10.000 USD

*Khi có thực hiện các giao dịch ví dụ mở Buy EUR/ USD là loại tài khoản tiêu chuẩn Standard, khối lượng thực hiện giao dịch là 100.000 đơn vị, Balance = Deposit = 10.000 USD.

Nhà đầu tư thấy được thông tin cặp tiền EUR/ USD sẽ gia tăng từ giá trị 1.0869 lên giá trị 1.0092. Thế nên họ tiến hành Buy EUR/ USD với khối lượng 1 lot, tỷ giá là 1.0869 với mức Margin Requirement bằng 2%.

Rủi ro khi quá lạm dụng vào số dư ký quỹ

Những rủi ro có thể gặp phải khi dùng Free Margin
Những rủi ro có thể gặp phải khi dùng Free Margin

Nếu bạn quá làm dụng vào việc dùng Free Margin thì hiện tại có thể bạn chưa thể thấy được hậu quả của nó nhưng về sau nó sẽ gây ra hiệu quả khá nghiêm trọng, nếu Free Margin có mối quan hệ mật thiết với Floating Profits/ losses nhưng nó cũng sẽ gây ra rủi ro lớn.

Ta có thể ta hát rằng khi chưa chuyển đổi từ Floating Profits/ losses thành Realized Profits/ losses thì số tiền tại Equity và Free Margin có thể sẽ xuất hiện những con số ảo.

Khi có Floating Profits thì các nhà giao dịch có thể dùng số tiền đang còn Floating để khớp thêm các lệnh thực hiện giao dịch. Ngay khi tiến hành quá trình này thì Trader vô tình đã lạm dụng Free Margin khi giao dịch và sẽ gặp nhiều rủi ro. Nếu giao dịch bạn đang thực hiện có thể sinh lợi nhuận và có xuất hiện Floating Profits thì sẽ là điều tốt nhưng nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong khi thực hiện thì sẽ bị chuyển từ trạng thái Floating Profits thành Floating losses dẫn dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Lúc này giá trị Free Margin sẽ bị giảm mạnh vì khối lượng khi thực hiện các giao dịch sẽ tăng lên, dẫn đến các Trader có thể Margin Call hoặc Stop Out.

Kết hợp giữa Free Margin  và các yếu tố Balance, Equity

Sự kết hợp giữa Free Margin,  Balance  và  Equity
Sự kết hợp giữa Free Margin, Balance và Equity

Việc quá làm dụng vào Free Margin sẽ gây ra những rủi ro lớn, vì thế các nhà đầu tư có thể thực hiện theo phương pháp chia quản trị vốn thành Free Margin và hạn chế bẫy cháy tài khoản.

Chúng ta đã khái quát được các công thức tính Equity, Balance, Required Margin, Used Margin và cả Floating Profits/ losses.

Khi nhà đầu tư kết hợp các yếu tố trên với Free Margin sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề Free Margin là gì.

Trên đây, TraderForex đã chia sẻ đến bạn thông tin về Free Margin là gì? Đồng thời cũng chia sẻ những thông tin, chỉ số liên quan đến Free Margin để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Margin Level là gì? Cách tính Margin Level chuẩn.

 

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời